Olga Kisel 2D Artist. GMail - meshogi@gmail.com VK - vk.com/dd_pablic